Waarom Risicomanagement?

Wat is Risicomanagement?

Wanneer je kiest om samen met mij te kijken naar de risico's van je onderneming, dan maken wij samen een risicoanalyse. Hieruit komen een aantal concrete acties die je kunt nemen om je bedrijf beter voor te bereiden op een calamiteit. Vaak komt er ook een advies om bepaalde risico's niet zelf te dragen, maar onder te brengen bij een verzekeraar.

Heb je behoefte aan een second opinion voor een (verzekerings)advies dat je gekregen hebt?

Wilt je je risico's en verzekeringen eens tegen het licht houden of zij nog voldoen aan de huidige situatie en je wensen? Ook daarbij help ik je graag.  

De risicoanalyse is een overzicht van de risico's die je onderneming loopt. Toch zijn nooit alle risico's te voorzien, er kan zich altijd iets aandienen wat niemand had verwacht. Een pandemie zoals Corona is daar een voorbeeld van.

Met de risicoanalyse neemt je concrete stappen om beter voorbereid te zijn op een calamiteit. Bijvoorbeeld:

·        Preventieve maatregelen tegen brand

·        Computersystemen beter beveiligen tegen cyberrisico's

·        Opstellen van Algemene Voorwaarden

·        Opstellen Risico Inventarisatie- en Evaluatie (RI&E)

·        Medewerkers (mede)verantwoordelijk maken voor preventie van bepaalde risico's

·        Medewerkers bewust maken van bepaalde risico's om de kans op het voordoen ervan te verkleinen

·        Meer opdrachtgevers zoeken 

·        Meer afnemers zoeken

·        Controleren of je toeleveranciers goed voorbereid zijn op een calamiteit (keten)

Dit is slechts een greep uit de grote hoeveelheid acties die een onderneming kan uitvoeren om risico's te verkleinen. Het gaat dus heel vaak ook over niet-verzekerbare risico's. Het is belangrijk om juist ook hier aandacht voor te hebben, omdat ze je onderneming kunnen raken. 

Wil je aan de slag met risicomanagement en kun je wel wat hulp gebruiken? Neem contact met mij op om de mogelijkheden te bespreken.