Wat doet de arbodienst

Wat doet de arbodienst

Wettelijke taken:

  • Begeleiding bij verzuim.
  • Bij meer dan 25 werknemers moet de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) getoetst worden.
  • (open) spreekuur bedrijfsarts.
  • Aanstellingskeuringen (als dat voorkomt in je bedrijf)
  • Preventief medisch onderzoek (PMO) of periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek (PAGO).

De arbodienst helpt werkgevers en werknemers bij het opstellen van arbeidsomstandighedenbeleid en verzuimbeleid.

Er zijn vier kerndeskundigen:

  • Bedrijfsarts.
  • Arbeidshygiënist.
  • Veiligheidskundige.
  • Arbeid- en organisatiedeskundige.

Het opstellen of toetsen van de RI&E mag door 1 van de 4 kerndeskundigen. Kies diegene met ervaring binnen jouw branche. De andere taken zijn voor de bedrijfsarts.

Verzuimbegeleiding

Als een werknemer ziek wordt, ben je verplicht een bedrijfsarts in te schakelen. In de Wet staat dat dat binnen 6 weken een Probleemanalyse wordt opgesteld door de bedrijfsarts. Daarmee maak je samen met je werknemer een Plan van Aanpak voor de re-integratie (binnen 8 weken).

Ziekteverzuim voorkomen en beperken

Om verzuim te voorkomen moet je de arbeidsrisico's in kaart brengen. Dat kan met een Risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E).

Samen met je werknemer en de arbodienst ben je verplicht te zorgen dat de zieke werknemer zo snel mogelijk en verantwoord weer aan het werk gaat.

Je arbodienst heeft een groot netwerk en weet wat de verzuimrisico’s zijn. Zorg daarom voor een goed contact en stel hen je vragen. Hiermee bouw je een band op en kun je écht samenwerken en resultaten halen.  

Arbodienstverlening kan geld opleveren. Omdat lang verzuim al snel tienduizenden euro’s kost, maar afhankelijk van het salaris, zelfs kunnen oplopen tot meer dan € 200.000,-, is het van belang een goede arbodienst te kiezen.

Als je een hoog verzuimpercentage hebt en je gaat met je arbodienst aan de slag om dat te verlagen, kun je veel geld besparen. Zie ook: Kosten berekenen.