Vragen om aan de bedrijfsarts te stellen

Vragen om aan de bedrijfsarts te stellen

Je werknemer is naar het spreekuur van de bedrijfsarts geweest. Je ontvangt het spreekuurverslag, maar het is niet duidelijk hoe je de re-integratie van de zieke werknemer vorm moet geven.

Om meer duidelijkheid te krijgen, kun je de volgende vragen stellen aan de bedrijfsarts:

  • Wat is de prognose van het verwachte herstel voor de komende drie maanden?
  • Met welke beperkingen en mogelijkheden moet ik rekening houden bij de re-integratie van mijn medewerker?
  • Kunt u een opbouwschema geven en zo ja, hoeveel uren per dag/week?
  • Volgt mijn werknemer behandeling en zo ja, is die adequaat? Indien niet adequaat, wat is uw advies?

Als je steeds hetzelfde advies krijgt van de bedrijfsarts:

  • Wat maakt dat mijn werknemer niet verder kan opbouwen?
  • Is uitbreiding van de uren aan re-integratie mogelijk en zo ja, kunt u een opbouwschema geven?
  • Wat is er sinds de laatste evaluatie veranderd ten aanzien van de belemmeringen en mogelijkheden?