Re-integratieverslag

Re-integratieverslag

Tijdens de re-integratie moet je een re-integratieverslag aanleggen. Wat staat daar allemaal in?

Een onderdeel van het re-integratietraject is het re-integratieverslag. Het re-integratieverslag leg je vast bij het UWV. Op basis van dit verslag word je beoordeeld door het UWV. De beoordeling vindt plaats als je werknemer bijna 2 jaar ziek is en een WIA-uitkering aanvraagt. Het complete re-integratieverslag moet tegelijk met de WIA-aanvraag worden ingediend, uiterlijk in de 93e verzuimweek.

Het UWV kijkt of je voldoende gedaan hebt om de werknemer te re-integreren. UWV doet dat aan de hand van het re-integratieverslag (RIV) dat de werkgever en de werknemer samen opmaken.

De formulieren kun je via het werkgeversportaal uploaden en digitaal versturen naar UWV, per post kan ook.

Het re-integratieverslag moet bevatten:

1. Probleemanalyse (PA)

2. Plan van aanpak (PvA)

3. Bijstelling probleemanalyse

4. (Eerstejaars)evaluatie

5. Actueel oordeel bedrijfsarts of arbodienst

6. Eindevaluatie

7. Medische informatie (dit moet de bedrijfsarts aanleveren aan UWV)

In de Werkwijzer Poortwachter staan deze 7 onderdelen toegelicht.